2a JORNADA INFORMATIVA PER A JUTGES DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
26 de gener: de 15:00 a 16:00 hores (activitat gratuïta)

Nom:
Cognoms:
Telèfon:
Localitat:
Correu electrònic:
Consell Esportiu:
inscripció finalitzada