23 Concurs Cultural-Esportiu

Durant el curs 1998-1999 la Unió de Consells Esportius de Catalunya, arrel del conveni signat amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, va assumir l'organització i execució dels Jocs Esportius en edat escolar de Catalunya (JEEC) i, també, del Concurs cultural-esportiu, esdeveniment paral·lel a la convocatòria dels JEEC.

El Concurs cultural-esportiu va iniciar el seu camí el curs 1990-1991, amb l'objectiu de desenvolupar les qualitats artístiques i literàries dels nois i noies de Catalunya a través de l'esport com a manifestació cultural.

Per fer-ho, les bases del Concurs s'envien mitjançant els consells esportius, als centres educatius de Catalunya, que confeccionen unitats didàctiques en les quals s'impliquen diferents departaments: eduació física, plàstica, manualitats, etc.

El Concurs està adreçat a tots els joves de Catalunya d'educació primària i secundària obligatòria, independentment de si practiquen o no esport.

El concurs consta de vàries modalitats:

  • Pintura-dibuix
  • Redacció
  • Mascota
  • Fotografia
  • Vídeo
  • Bloc esportiu

Un jurat especialitzat determina els treballs premiats, i les entitats que millor han aplicat aquest programa a la seva demarcació o àmbit d'actuació.

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el dijous dia 14 de juny de 2012, a Banyoles (Pla de l'Estany).

La data límit per lliurar els treballs que optaran a l’àmbit nacional és el dia 30 d’abril de 2012.