Esportista Solidari

La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’ONG ADESCI, va crear el curs 2006 – 2007 la primera edició de “L’esportista solidari”, amb l’objectiu de potenciar el valor de la solidaritat entre els joves catalans a través de l’esport.
“L’esportista solidari” és un programa obert a tothom pel qual en diverses actuacions organitzades pels consells esportius de Catalunya tots els participants poden lliurar aquell material esportiu en bon estat d’ús (pilotes, raquetes, bicicletes, material de gimnàstica, ...) que vulguin fer arribar als nens i nenes més desafavorits.

logo Esportista Solidari quadratLa UCEC escull una ONG per canalitzar el viatge de tot el material recollit, que finalment és lliurat a través d’entitats locals a totes aquelles persones que malauradament no tenen la possibilitat de gaudir del seu esport favorit.
Aquest curs 2011-2012, serà la ONG _____qui farà arribar tot el material recollit a escoles, entitats esportives i particulars de les regions més necessitades del Marroc, per tal que aquelles persones més desafavorides i que malauradament no tenen la possibilitat de disposar d’aquest material, puguin gaudir del seu esport favorit.