Esport Blanc Escolar

Publicat a general

Què és i a qui s’adreça?

El programa “Esport Blanc Escolar” és un programa institucional de la Generalitat de Catalunya, que vol acostar els esports d’hivern a l’alumnat de 3r i 4t curs de l’educació primària (8-10 anys) de les escoles de les comarques del Pirineu català.

Qui l’organitza?

La Secretaria General de l’Esport del Departament de la Presidència i el Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, són els promotors del programa, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els consells esportius i consells comarcals del Pirineu, el Conselh Generau d’Aran, les diputacions provincials, les estacions d’esquí alpí i les estacions d’esquí nòrdic.

Quins objectiu té?

L’àmbit de la Promoció i Popularització del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022 estableix els dos objectius principals del programa Esport Blanc Escolar:

  1. Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil, especialment a les comarques pirinenques.
  2. Educar, mitjançant l’esport, a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat dels mestres i dels tècnics d’esport.

Quins continguts treballa?

El programa combina educació i esport, i proposa una activitat de formació poliesportiva en esports d’hivern i medi natural, en el marc curricular de l’àrea d’Educació Física, i amb un tractament interdisciplinari. Els continguts són treballats, tant prèviament a les sessions pels mestres de les diferents escoles, com a les sessions de neu pels tècnics d’esports d’hivern.

Com s’estructura?

El programa consisteix en 8 sessions anuals de pràctica, durant el 2n trimestre del curs (de gener a març), distribuïdes en 3 sessions d’esquí alpí, 3 sessions d’esquí de fons, i 2 sessions de surf de neu (“snowboard”) que es van intercalant. Cada sessió es porta a terme durant un matí a la setmana, de manera que tots els alumnes puguin realitzar aquesta activitat durant dos cursos escolars (3r i 4t de primària). A més a més, hi ha una sessió addicional, que a 3r consisteix en una introducció teòrica en el mateix centre, prèvia a l’inici de les sessions pràctiques, i a 4t consistiria en una jornada final de caire ludicocompetitiu, en una estació d’esquí.

S’avalua?

En ser un programa curricular, el desenvolupament de les sessions tenen el seguiment de la inspecció d’educació de la zona corresponent. Cada mestre l’avalua com una unitat didàctica de l’àrea d’Educació Física, i atenent els criteris d’avaluació establerts pel Departament d’Ensenyament.

Quin funcionament té?

La coordinació del programa a cada comarca la desenvolupa el Consell Esportiu, que selecciona els tècnics d’esports d’hivern, coordina el calendari de les sessions i supervisa les previsions meteorològiques per als dies de les activitats.

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, gestiona el transport escolar fins a les pistes.

Les estacions d’esquí faciliten el material, el forfait i l’assegurança.

El Departament d’Ensenyament vetlla pel seu encaix en l’organització de les activitats curriculars de les escoles, en fa la supervisió mitjançant la inspecció d’educació i garanteix la cobertura de la responsabilitat patrimonial i civil de l’alumnat i acompanyants.

La Secretaria General de l’Esport i les seves representacions territorials són les responsables de la coordinació general del programa, i del seu finançament global.

Com es pot continuar esquiant després del programa?

A part de les sortides que puguin organitzar les escoles, els consells esportius, o les famílies, a Catalunya hi ha més de 80 clubs d’esquí, que ofereixen l’opció d’iniciar i tecnificar els infants i joves en totes les modalitats dels esports d’hivern.