Normativa Tècnica Atletisme - veure (pdent aprovació CCE)
Reglament Atletisme properament

 

Finals i Trobades Nacionals, curs 2016/17
 DataSeuInformacióResultats
ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona i Terres de l'Ebre
Final Nacional  10-06-17 Sabadell (V. Occ Sabadell)   info - horari  classificació