Normativa Tècnica Bàdminton - veure
Reglament Bàdminton veure

 

Finals i Trobades Nacionals, curs 2017/18
 DataSeuInformacióResultats
Final Nacional Individual  27-5-18  La Garriga (Vallès Oriental)  info  resultats
Final Nacional Equips  10-6-18  Les Franqueses (Valles Oriental)  info -  quadrant