Normativa Tècnica Tennis de Taula - veure
Reglament Tennis de Taula properament

 

Finals Nacionals, curs 2017/18
INDIVIDUAL i EQUIPS
DataSeuInformacióResultats
Final Nacional Individual  2-6-18 Tortosa (Baix Ebre) info - horari  resultats
Final Nacional Equips  3-6-18 Tortosa (Baix Ebre) info -  horari  resultats