Normativa Tècnica Tennis de Taula - veure
Reglament Tennis de Taula properament

 

Finals i Trobades Nacionals, curs 2016/17
INDIVIDUAL i EQUIPS
DataSeuInformacióResultats
ATCE Barcelona
ATCE Girona
ATCE Lleida
ATCE Tarragona
ATCE Terres de l'Ebre
Final Nacional Individual
Final Nacional Equips