Els Consells Esportius demanen al Parlament de Catalunya l’impuls a un nou model esportiu que no sigui excloent

Publicat a Notícies

Els consells també han proposat a través de la Comissió d'Afers Socials i Famílies la creació d’un Pacte Nacional per l’Esport en Edat Escolar

Aquest dimecres 7 de març el president dels Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, acompanyat del vicepresident, Josep Llebaria, ha intervingut a la Comissió d'Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya per a informar sobre les accions dels consells per al foment de l’esport escolar. Domingo ha iniciat la seva compareixença valorant el recorregut de l’entitat des de l’inici dels Jocs Esportius Escolars que, en aquest curs, celebren el seu quarantè aniversari. Així ha assegurat que el balanç és positiu assenyalant, entre d’altres qüestions, que pocs països disposen de programes estandaritzats de promoció de l’esport a través de les administracions com són els propis Jocs Esportius, el Pla Català d'Esport a l'Escola i el programa Esport Blanc Escolar que desenvolupen els Consells Esportius.

De la mateixa manera ha volgut destacar aspectes com la important xarxa d’equipaments esportius amb la que compta Catalunya o la presència de l’esport en edat escolar a totes les comarques a través de la presència dels consells esportius.

En tot cas Jaume Domingo ha assegurat que és el moment d’anar més enllà. En aquest sentit ha destacat que el principal repte és provocar un canvi en l’actual model esportiu per tal d’aconseguir que aquesta àmplia participació d’infants i joves arribi també als adults. A l’actualitat es constata una important davallada de l’activitat física a partir de la primària que s’agreuja a mesura que les persones s’apropen a l’edat adulta. Des dels consells es considera que aquest fet ve provocat per la priorització de l’esport de competició que, per les seves característiques, exclou a les persones amb menors capacitats.

El president dels Consells Esportius de Catalunya ha afirmat que “està pendent la democratització de l’esport . Cal fer un salt important per canviar el sistema esportiu del país que sense excloure el model de rendiment el faci compatible amb un model basat en l’esport popular”. D’aquesta manera Domingo ha proposat que “hem de garantir el dret de tothom a la pràctica esportiva”.

Per aquest motiu els consells han demanat del Parlament de Catalunya que doni suport a aquest model i que ho faci a través de mesures com la creació d’un Pacte Nacional per l’Esport en Edat Escolar. Jaume Domingo ha sol•licitat en aquest sentit que es recuperin els recursos dels que amb anterioritat s’havia dotat aquest esport i que s’equilibri la balança amb l’esport federat que, actualment, disposa de la major part del suport econòmic i d’infraestructures. La proposta del president dels Consells Esportius és la creació d’un espai similar a l’Intergrup de Suport a la Bicicleta per al debat del pacte.

De la mateixa manera Domingo ha proposat modificar l’actual Llei de l’esport per impulsar aspectes com la importància de la inclusió o de l’esport saludable així com l’aplicació de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a l’activitat física.

El president dels Consells Esportius ha finalitzat la seva intervenció demanant als grups parlamentaris que es busquin vies que permetin oferir diners de butxaca als tècnics i als tutors de joc per compensar econòmicament la seva activitat i proposant l’exempció de les quotes esportives de l’impost sobre societats.