QUI SOM I QUÈ FEM

La Unió de Consells Esportius de Catalunya és una associació esportiva sense ànim de lucre, creada l’any 1994, com a organisme que aglutina, coordina i representa de manera unitària tots els consells esportius de Catalunya.
El fet que la UCEC s’estructuri en les quatre ATCE, i aquestes al seu torn en els quaranta-cinc consells esportius, permet que des d’una mateixa seu, i gràcies als consells esportius, es conegui tota la realitat del territori català, tràmit indispensable per poder organitzar esdeveniments lúdics, esportius i formatius de caràcter intercomarcal, territorial i nacional.
Les funcions més rellevants de la UCEC, estipulades en el seus Estatuts i pel mateix Decret de regulació dels consells esportius, són:Organitzar per delegació i acord amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, activitats de competència d’aquest organisme i d’altres de pròpies.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

   • Vetllar pel bon funcionament dels consells esportius.
   • Garantir en tot moment que l’esport i les activitats recreatives i d’oci, practicades principalment en edat escolar, es portin a terme amb criteris que beneficiïn la formació integral i de salut dels ciutadans.
   • Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per a la millora i desenvolupament de la pràctica de l’esport, entenent aquest com a mitjà pel desenvolupament associatiu, cívic, cultural i educatiu de Catalunya, com referent en la formació personal dels ciutadans.
   • Promocionar i gestionar instal•lacions esportives i els serveis complementaris que facilitin i potenciïn la pràctica esportiva.

ESTRUCTURA EN XARXA