Consell directiu de la UCEC.

 President Jaume Domingo i Planas
 Vicepresident primer Josep Monràs i Galindo
 Vicepresidents

Joan Ubach i Isanta
Salvador Valls i Cuello
Joan Josep Verdaguer i Gironès

Secretari Josep Ayuso i Raya
Tresorer José Empez i García
 Vocals

Francisco de la Cruz i Muñoz
José Zaguirre i Aranda
Ramon Parramon i Llonch
Josep Ramon Vidal i Godall
Magda Lupiáñez i Soler
Miquel Rovira i Comas
Enric Adell i Margalef
Manel Requena i Martínez